Znajdujesz się: Wprowadzenie / Certyfikaty

Certyfikaty

Mając na uwadze, iż z oferowanych przez nas produktów korzystają Nasi najmłodsi, priorytetem firmy jest jakość oraz bezpieczeństwo. Wszystkie produkty pochodzą od renomowanych firm, wytwarzane są z surowców najwyższej jakości i dają gwarancję bezpieczeństwa.

Nasze meble spełniają wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz PN-F-06009:2001, co zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Wszystkie oferowane przez nas siedziska z pianki pokryte są tkaniną, która nie zawiera ftalanów (zgodnie z Dyrektywą 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r.)