Oświadczenie o dostępności serwisu

Oświadczenie o dostępności serwisu www.edufit.pl
Przy uruchomieniu portalu EduFit.pl dołożono wszelkich starań, aby znajdujące się na portalu strony były maksymalnie dostępne w swej treści i we wszystkich swych funkcjach dla wszystkich użytkowników internetu. Standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci bardziej dostępną i użyteczną. Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu.

Wykorzystane standardy dostępności stron internetowych
Strony internetowej www.edufit.pl są zgodne z wytycznymi WCAG 1.0 oraz W3C
 
Standardy
Struktura i zawartość strony są zgodne ze specyfikacją HTML 4.01, szatę graficzną witryny wytworzono za pomocą kaskadowych arkuszy stylów CSS2.1
 
Obrazki
Wszystkie obrazki i zdjęcia posiadają atrybuty "alt" i/lub "title". Zdjęcia ilustracyjne są oznaczone pustym atrybutem "alt". Strony internetowe są obsługiwane i zrozumiałe dla użytkownika, również z wyłączonym podglądem obrazków.

Kolory
Dobór kolorów pomiędzy tekstem i tłem gwarantuje odpowiedni kontrast oraz jasność. Teksty powinny być łatwe do czytania również dla użytkowników z wadami wzroku, zaburzeniami koncentracji oraz innymi dysfunkcjami postrzegania tekstu. Strona jest w pełni funkcjonalna również przy konfiguracji środowiska pracy na "Wysoki kontrast" (High contrast).

Struktura zawartości
Przy przeglądaniu stron z wyłączoną funkcją kaskadowych arkuszy stylów lub w wersji tekstowej stron, można przeskoczyć nawigację i przejść bezpośrednio do zawartości strony..

Linki
Odnośniki tekstowe (linki) zostały podkreślone i wyróżnione kolorem różniącym się od koloru pozostałej części tekstu. Linki nie otwierają się w nowym oknie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik jest o tym informowany. Ze względu na wykorzystanie standardu XHTML, nowe okna otwierają się za pomocą JavaScript. Jeśli użytkownik ma wyłączoną obsługę języka Java Script, linki będą działały, ale otworzą się w tym samym oknie.

Linki do plików, nie znajdujących się na stronie
Użytkownik jest zawsze powiadamiany o próbie otwarcia linków nie pochodzących ze strony (np.: jpg, gif, flash, doc, pdf itp.) za pomocą informacji w nawiasie za linkiem lub informacji w opisie linku ("title").

Drukowanie stron internetowych
Strony posiadają też styl CSS dla wersji drukowanej. Wszystkie strony mogą być wydrukowane przy użyciu standardowej przeglądarki (ikona drukarki w pasku menu lub menu Plik - Drukuj).